09 566 6985

Verovuosi 2023

Alta löydät tärkeitä lukuja kuluvan verovuoden osalta.

Palkat

Ennakonpidätys: työntekijän verokortti / 60 %

Tyel: 7,15 % (17-52 – ja 63-67 -vuotiaat) / 8,65 % (53-62 -vuotiaat)

Työttömyysvakuutusmaksu: 1,50 %

Sairasvakuutusmaksu: 1,53 %

 

Verovapaat korvaukset

Kokopäiväraha: 48 € (+10 h)

Osapäiväraha: 22 € (+6 h)

Ateriakorvaus: 12 €

Kilometrikorvaus: 0,53 €/km

Arvonlisäverokannat

Yleinen verokanta: 24 %

Elintarvikkeet ja rehut: 14 %

Ravintola- ja ateriapalvelut: 14 %

Taksit, majoitus, liikuntapalvelut, kirjat yms: 10 %