09 566 6985

Verovuosi 2020

Alta löydät tärkeitä lukuja kuluvan verovuoden osalta.

Palkat

Ennakonpidätys: työntekijän verokortti / 60%

Tyel: 7,15% (17-52- ja 63-67-vuotiaat) / 8,65% (53-62-vuotiaat)

Tyött.vakuutusmaksu: 1,25%

Sairasvakuutusmaksu: 1,34%

 

Verovapaat korvaukset

Päiväraha: 20€ (+6h) / 43€ (+10h)

Ateriakorvaus: 10,75 €

Kilometrikorvaus: 0,43€/km

Arvonlisäverokannat
Yleinen verokanta: 24%

Elintarvikkeet ja rehut: 14%

Ravintola- ja ateriapalvelut: 14%

Taksit, majoitus, liikuntapalvelut, kirjat yms: 10%