09 566 6985

Verovuosi 2018

Alta löydät tärkeitä lukuja kuluvan verovuoden osalta.

Palkat

Ennakonpidätys: työntekijän verokortti / 60%

Tyel: 6,35% (alle 53 ja yli 62-vuotiaat) / 7,85% (53-62-vuotiaat)

Tyött.vakuutusmaksu: 1,90%

Sairasvakuutusmaksu: 0,86%

 

Verovapaat korvaukset

Päiväraha: 19€ (+6h) / 42€ (+10h)

Ateriakorvaus: 10,50 €

Kilometrikorvaus: 0,42€/km

Arvonlisäverokannat
Yleinen verokanta: 24%

Elintarvikkeet ja rehut: 14%

Ravintola- ja ateriapalvelut: 14%

Taksit, majoitus, liikuntapalvelut, kirjat yms: 10%