09 566 6985

Verovuosi 2019

Alta löydät tärkeitä lukuja kuluvan verovuoden osalta.

Palkat

Ennakonpidätys: työntekijän verokortti / 60%

Tyel: 6,75% (17-52- ja 63-67-vuotiaat) / 8,25% (53-62-vuotiaat)

Tyött.vakuutusmaksu: 1,50%

Sairasvakuutusmaksu: 0,77%

 

Verovapaat korvaukset

Päiväraha: 19€ (+6h) / 42€ (+10h)

Ateriakorvaus: 10,50 €

Kilometrikorvaus: 0,43€/km

Arvonlisäverokannat
Yleinen verokanta: 24%

Elintarvikkeet ja rehut: 14%

Ravintola- ja ateriapalvelut: 14%

Taksit, majoitus, liikuntapalvelut, kirjat yms: 10%