09 566 6985 info@tiliduetto.fi

Verovuosi 2023

Alta löydät tärkeitä lukuja kuluvan verovuoden osalta.

Verovapaat korvaukset

Kokopäiväraha:
48 € (+10 h)

Osapäiväraha:
22 € (+6 h)

Ateriakorvaus:
12 €

Kilometrikorvaus:
0,53 €/km

Arvonlisäverokannat

Yleinen verokanta:
24 %

Elintarvikkeet ja rehut, ravintola- ja ateriapalvelut:
14 %

Taksit, majoitus, liikuntapalvelut, kirjat yms:
10 %

Palkat

Ennakonpidätys:
Työntekijän verokortti / 60 %

Tyel:
7,15 % (17-52 -vuotiaat)
8,65 % (53-62 -vuotiaat)
7,15 % (63-67 -vuotiaat)

Työttömyysvakuutusmaksu:
1,50 %

Sairasvakuutusmaksu:
1,53 %