09 566 6985 info@tiliduetto.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ylläpitämiimme rekistereihin

1. Rekisterinpitäjä

TiliDuetto, y-tunnus 2651987-1
TiliDuetto Mirelle Wasenius, y-tunnus 2651495-8

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Mirelle Wasenius / Mia Honkajuuri-Kukkonen
info(a)tiliduetto.fi
09 5666 985

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri
Rahanpesulain mukainen rekisteri
Yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus, sisältö, säilytys ja käsittely

Asiakasrekisteri
Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

Henkilöasiakkaat: nimi, yhteystiedot, verotiedot, tiedot liiketoiminnasta

Yhteisö- ja yritysasiakkaat: edustajien ja yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot

Keräämme nämä tiedot, jotta voimme hoitaa asiakkaan kanssa sovitut tehtävät. Tietojen käyttäminen perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen ja ne saadaan pääsääntöisesti asiakkailta, joskus viranomaisilta. Käsittelemme tietoja kirjanpidon ohjelmistossa sekä sähköpostiohjelmissamme. Näiden palveluiden tarjoajat noudattavat omassa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta. Säilytämme asiakkaiden perustietoja taloushallintoalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Rahanpesulain mukainen rekisteri
Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

Henkilöasiakkaat: nimi, henkilötunnus, kansallisuus. Lisäksi keräämme henkilötietona myös tiedon taloudellisesta asemasta, varojen alkuperästä palvelun alkaessa sekä tiedot mahdollisista epäilyttävistä liiketoimista ja riskitasosta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen suhteen.

Yhteisö- ja yritysasiakkaat: edustajien ja yhteyshenkilöiden samat tiedot kuin henkilöasiakkailta.

Keräämme nämä tiedot rahanpesulain vaatimusten täyttämiseksi rahanpesulain näin velvoittaessa. Keräämme tiedot suoraan rekisteröidyiltä. Tietoja ei käsitellä missään palveluissa, jotka luovuttaisivat niitä eteenpäin. Tiedot säilytetään paperimuodossa kansiossa, joka on lukitussa tilassa. Säilytämme tietoja rahanpesulain määräämän ajan, joka on viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Yhteystietorekisteri
Edellä olevien rekistereiden lisäksi keräämme ja käsittelemme yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten edustajien nimiä ja yhteystietoja. Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito ko. tahoihin. Emme luovuta tietoja eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta pois lukien tapaukset, joissa tieto on muuten julkisesti saatavilla. Tiedot säilytetään sähköpostiohjelmissamme sekä paperisessa muodossa. Yhteystiedot poistamme jos ne tulevat tarpeettomiksi, vanhentuvat tai muuttuvat. Tiedot poistetaan viimeistään liiketoimintamme lakattua.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä, jonka tietoja on joissain rekistereissämme, on seuraavia oikeuksia:

Tiedonsaantioikeus (poikkeuksena rahanpesulain mukainen rekisteri, jossa laki rahanpesusta kieltää kertomasta näistä rekisteröidylle)
Tarkastusoikeus
Oikeus saada tietonsa korjatuksi
Kielto-oikeus

Lisätietoja www.tietosuoja.fi