09 566 6985

Kirjanpitoaineisto

Yritystoiminnan taloudellisista tapahtumasta tarvitaan tosite. Näitä voivat olla esim. myynti-, osto- ja rahoitustapahtumat. Tosite varmentaa tapahtuman ja sen tulee olla, aina kun mahdollista, ulkopuolisen tahon, kuten pankin tai myyjän antama. Kaikista liiketoiminnan tositteista muodostuu kirjanpitoaineisto.

Kirjanpitoaineistoon sisältyy yleensä seuraavat liiketoiminnan tositteet:
  • Tiliote
  • Myyntitositteet (esim. myyntilaskut, kk-raportti
  • Ostotositteet (esim. ostolaskut, ostokuitit)
  • Palkkatositteet
  • Muut tositteet (esim. vuokrasopimus, verottajalta tulleet asiakirjat, lainojen maksusuunnitelmat, ym.)